Thư viện điện tử Tòa án

Triển khai phần mềm Thư viện điện tử trong ngành Tòa án

Hoạt động ứng dụng CNTT

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Thư viện Vụ Tổng họp Tòa án nhân dân tối cao đã được từng bước nâng cấp, được trang bị phần mềm Thư viện, được bổ sung kinh phí để trang bị nhiều đầu tài liệu. Cán bộ Thư viện cũng đi sang các cơ quan hữu quan sưu tầm nhiều văn bản, tài liệu liên quan đến ngành luật có nhiều giá trị nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cán bộ, công chức trong và ngoài ngành cũng như những người quan tâm đến pháp luật. Hiện nay, Thư viện có hơn 6000 đầu tài liệu với hơn 9000 cuốn. Hàng ngày, cán bộ Thư viện liên tục cập nhật dữ liệu mới từ những nguồn tài liệu mới và cả các bài chuyên sâu từ các tạp chí chuyên ngành luật.

Thư viện điện tử Tòa án
Giao diện chức năng tìm kiếm tài liệu của phần mềm Thư viện điện tử

Để phục vụ cán bộ, công chức trong và ngoài ngành cũng như những người quan tâm đến pháp luật một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã cho triển khai phần mềm Thư viện điện tử được đưa lên cổng thông tin điện tử của ngành. Việc sử dụng Thư viện điện tử này được thực hiện như sau:

Trước tiên mở trang web của Tòa án nhân dân tối cao tại địa chỉ “toaan.gov.vn”, ở bên phải trang này và nhích về phia dưới có ô “Thư viện điện tử” màu tím nhạt. Kich hoạt vào ô này, trang Thư viện điện tử sẽ được mở ra.

Nếu cần tài liệu nào, hãy gõ tên tài liệu đó hoặc chủ đề tài liệu đó ở mục “Nhan đề” hoặc “Từ khóa” hoặc tìm tài liệu theo tên tác giả thì gõ tên tác giả ở mục “Tác giả”.

Nêu tìm tài liệu trong khoảng thời gian nào, thì gõ thời gian cần tìm ở mục “Năm xuất bản” với 2 khung để điền thời gian cần tìm.

Ví dụ: Cần tìm tài liệu về hình sự, xuất bản từ năm 2010 đến năm 2015: hãy gõ vào ô “Năm xuất bản” với 2 khung điền lần lượt là 2010 và 2015.
Nếu tài liệu cần tìm ở trong năm 2015 thì gõ vào ô “Năm xuất bản” với 2 khung đều điền là 2015;

Nếu quan tâm đến tài liệu luật nước ngoài thì ngoài việc tìm tài liệu (như hướng dẫn trên), cần gõ thêm từ “Quốc tế” vào mục “Từ khóa”.

Ví dụ: Cần tìm Luật Dân sự của nước ngoài, xuất bản từ 2010 đến 2015: Cần gõ từ “Dân sự” ở mục “Nhan đề” và gõ từ “Quốc tế” vào mục “Từ khóa”, rồi gõ vào mục “Năm xuất bản” với 2 khung điền lần lượt là 2010 và 2015; Sau cùng là ấn vào ô “Tìm kiếm”, danh mục tài liệu bạn cần tìm sẽ xuất hiện.
Sau khi điền các thông tin cần tìm, bước cuối cùng là kích hoạt vào ô “Tìm kiếm”, danh mục tài liệu cần tìm sẽ hiện ra, kích hoạt vào ô “i” ở bên phải trang tài liệu để biết chi tiết về nội dung, nguồn gốc tài liệu hay ký hiệu tài liệu trong Thư viện.

Thư viện điện tử Tòa án
Giao diện chức năng tài liệu mới của phần mềm Thư viện điện tử

Tòa án nhân dân tối cao trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương thông báo đến cán bộ, công chức biết việc khai thác, sử dụng Thư viện điện tử tại Cổng thông tin điện tử của ngành.

Trong quá trình khai thác, sử dụng Thư viện điện tử nếu có vấn đề gì cần trao đổi xin liên hệ với Phòng Quản lý Thư viện, Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao (số điện thoại 04 62741105) để được phục vụ và hướng dẫn./.

Nguồn: Trích từ Công văn số 153/TANDTC-TH ngày 30 tháng 11 năm 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *