Ứng dụng công nghệ thông tin ngành tòa án

Tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2011-2015

Hoạt động ứng dụng CNTT

Ngày 28/9/2010 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký quyết định số 50/QĐ-CA phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2011-2015” với tổng mức đầu tư là 400.544.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

Trong những năm qua, ngành Tòa án nhân dân đã tiến hành triển khai nhiều dự án về công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý của ngành. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành vào công tác chuyên môn nghiệp vụ còn chậm so với các Bộ, ngành khác. Đặc thù của ngành Tòa án nhân dân là xét xử, giải quyết các loại vụ án theo đúng quy định của pháp luật, việc cập nhật các văn bản, chính sách mới, hệ thống hóa theo các chủ đề là công việc hết sức cần thiết. Việc ứng dụng các tiện ích của Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tòa án nhân dân nói chung và công tác giải quyết, xét xử các vụ án nói riêng là một vấn đề hết sức quan trọng, không thể thiếu trong tình hình hiện nay.

Hiện nay, ngành Tòa án nhân dân đã triển khai xây dựng một số phần mềm ứng dụng dùng chung để phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ như Hệ thống phần mềm quản lý án Hình sự; phần mềm quản lý vụ việc Dân sự, Hôn nhân và Gia đình; phần mềm quản lý cán bộ ngành Tòa án nhân dân; phần mềm quản lý các văn bản pháp luật; phần mềm kế toán; Cổng thông tin điện tử… Tuy vậy, việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành vẫn còn mang tính chất nhỏ lẻ, chưa đồng bộ và mới chỉ dừng lại ở Tòa án nhân dân tối cao và một số tỉnh, chưa triển khai được đến hệ thống Tòa án nhân dân cấp huyện. Công tác quản lý, điều hành hoạt động của ngành Tòa án nhân dân chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công, vừa tốn thời gian, nhân lực lại không đảm bảo độ chính xác cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách phương thức điều hành, cải cách chế độ thông tin báo cáo, quản lý và chuẩn hóa hệ thống thông tin…, để tăng độ chính xác, tăng khả năng xử lý cũng như hiệu suất làm việc cần thiết phải xây dựng Đề án “Tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2011-2015” nhằm ứng dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành từ Tòa án nhân dân cấp huyện đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân tối cao. Việc xây dựng đề án này tạo cơ sở cho việc thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cải cách tư pháp là “tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp” theo Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Mục tiêu tổng quan của Đề án đến năm 2015 là ‘phát triển công nghệ thông tin để tin học hóa các hoạt động chung của ngành Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về lĩnh vực hoạt động của công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp, hỗ trợ hoạt động tác nghiệp cho mỗi cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác xét xử và quản lý điều hành nhằm từng bước xây dựng Tòa án điện tử”, với các nội dung và mục tiêu cụ thể bao gồm:

Về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin: xây dựng các cơ sở dữ liệu vĩ mô, vi mô, siêu dữ liệu (metadata), kho dữ liệu… Phát triển các công cụ khai thác dữ liệu, phân tích, dự báo thống kê. Xây dựng các phần mềm dùng chung của ngành phục vụ cho công tác quản lý, giám sát và thống kê, đồng thời nâng cấp Công thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao để công bố, chia sẻ thông tin, phổ biến kiến thức. Tin học hóa các hoạt động hành chính quản lý nhà nước của ngành Tòa án nhân dân. Đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác chung của ngành Tòa án nhân dân đạt trình độ tiên tiến so với các Bộ, Ngành khác vào năm 2015.

Về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin: xây dựng và đưa vào sử dụng mạng máy tính chuyên dùng cho Hệ thống các phần mềm dùng chung của ngành Tòa án nhân dân theo mô hình Tập trung các ứng dụng xuống cấp dưới gồm: Trung tâm tích hợp dữ liệu ngành Tòa án nhân dân đặt tại Tòa án nhân dân tối cao, sử dụng công nghệ kết nối mạng diện rộng (Wan/Internet), mạng riêng ảo (VPN) từ Trung tâm dữ liệu tới các mạng của các đơn vị trong toàn ngành Tòa án nhân dân và của các Bộ, Ngành.

Định hướng phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cấp, mở rộng theo sự phát triển của khoa học, công nghệ và các yêu cầu phát triển của công tác ngành Tòa án nhân dân; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành Tòa án nhân dân. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác xét xử, hướng đến phiên tòa điện tử. Hoàn thiện và vận hành thông suốt cơ sở dữ liệu Ngành, kho dữ liệu để dễ dàng tìm kiếm, khai thác thông tin ở bất kỳ địa điểm nào bằng máy tính có kết nối Internet; cán bộ công chức của ngành Tòa án nhân dân từ Tòa án nhân dân cấp huyện trở lên làm việc chủ yếu bằng máy tính kết nối mạng. Các cuộc họp, giao ban, điều hành, phối hợp công tác và quản lý trong toàn ngành được thực hiện thông qua mạng máy tính. Việc cập nhật kiến thức về công tác xét xử, quản lý hành chính,… của ngành Tòa án nhân dân được thực hiện chủ yếu qua mạng máy tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *