Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn

Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn xây dựng sức mạnh tập thể từ tinh thần đoàn kết

Tập san Tập san 70 năm Ngày thành lập TAND

Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn được thành lập từ năm 1975 để thực hiện nhiệm vụ chính trị là xét xử các loại án. Bốn mươi năm qua, từng ấy thời gian chưa phải là nhiều so với chặng đường dài phát triển không ngừng của hệ thống Tòa án nhân dân. Từ đó đến nay, được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Tòa án cấp trên và của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Sơn, các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn đã phấn đấu vươn lên, phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với các cơ quan liên quan ở huyện, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tập thể cán bộ, công chức Tòa án huyện nhận thức và xác định nhiệm vụ  quan trọng nhất của hoạt động xét xử là đẩy nhanh tiến độ giải quyết kịp thời và đạt chất lượng xét xử cao nhất. Tuy nhiên thực tế hiện nay số lượng án ngày càng tăng cao (năm 2010 là 200 vụ thì năm 2014 là 372 vụ, trung bình mỗi năm tăng khoảng 15-20%), vụ việc ngày càng phức tạp, nhất là giai đoạn thu thập chứng cứ, xây dựng hồ sơ vụ án. Với đặc thù tại huyện Quế Sơn phần lớn là đồi núi, nên tranh chấp đất rừng xảy ra nhiều ( năm 2014 là 28 vụ). Loại tranh chấp này rất khó giải quyết bởi các thông tin chứng cứ về quản lý đất đồi núi không được rõ ràng, ngay cả việc định vị diện tích khi giao quyền sử dụng cũng không được chính xác làm cho Tòa án rất khó hoàn chỉnh hồ sơ để đưa ra xét xử.

Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn
Một trong những phiên tòa xét xử lưu động do Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn xét xử

Với phương châm “sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật” cán bộ, công chức Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực thi công vụ, động viên sự nhiệt tình, sáng tạo của từng cá nhân cùng với việc phát huy sức mạnh tập thể; có kế hoạch cụ thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phối  hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương cũng như với các ngành và các cơ quan liên quan trong việc thu thập, xác minh chứng cứ, tổ chức xét xử lưu động nhằm tuyên truyền và phổ biến pháp luật.

Trong quá trình tiến hành tố tụng, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án huyện luôn xác định việc phục vụ nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, yêu cầu phải giải quyết vụ án một cách khách quan, vô tư, dựa trên những chứng cứ rõ ràng, được thu thập một cách toàn diện, kết quả giải quyết luôn thấu tình đạt lý, đề cao văn hóa xét xử. Chấp hành và áp dụng đúng các quy định của pháp luật. Việc xác minh, thu thập đánh giá chứng cứ trong các vụ án thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng. Tuân thủ nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật khi xét xử, phán quyết của Hội đồng xét xử chủ yếu dựa vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Tuy nhiên để quá trình tranh tụng thể hiện được toàn bộ nội dung khách quan của vụ án, thì Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân phải đầu tư thời gian nghiên cứu hồ sơ, lập kế hoạch xét hỏi kỹ lưỡng, dân chủ trong thảo luận, công bằng trong phán quyết. Đồng thời phải tích cực thực hiện công tác “Dân vận khéo” nhằm nâng cao chất lượng hòa giải thành.

Để đảm bảo hoạt động xét xử, đáp ứng với yêu cầu ngày càng tăng cao về số lượng và chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn đã không ngừng xây dựng đơn vị thành một tập thể đồng bộ trong nhận thức, thống nhất trong hành động. Trong đó nội dung cốt lõi là giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ.  Bởi đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể. Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì mục đích chung. Đó là quy luật trưởng thành cho một tổ chức, một tập thể. Mọi sự chia rẽ mất đoàn kết dù ở phạm vi nào, trường hợp nào cũng đều ảnh hưởng đến sự nỗ lực và sức chiến đấu cho cả một tập thể. Chính từ sự đoàn kết cao mà cán bộ, công chức trong đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động công tác, nhiệt tình giúp đỡ nhau, bù đắp những hạn chế của nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là Tòa án huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiều năm qua. Số lượng án tăng cao và phức tạp nhưng đều được xét xử trong hạn luật định. Tỷ lệ giải quyết hàng năm luôn đạt từ  98 – 100%. Hoạt động xét xử luôn đảm bảo tính ổn định và phục vụ tình hình chính trị tại địa phương.

Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn
Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn họp giao ban đầu tuần

Thấm nhuần tinh thần đoàn kết được xây dựng và giữ vững trong quá trình công tác nhiều năm qua, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn đúc rút được những kinh nghiệm sau:

  • Xây dựng cho được niềm tin trong tập thể, trong đó Lãnh đạo tin tưởng vào năng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức và ngược lại. Mỗi người phải có niềm tin nội tâm, niềm tin đó phải xuất phát từ sự hiểu biết nắm bắt pháp luật và năng lực thực tiễn. Sự cộng hưởng niềm tin trong mỗi cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh cho cả tập thể. Xây dựng mối quan hệ đồng chí đồng nghiệp, hiểu biết và chia sẻ những khó khăn, là chổ dựa tinh thần cho mỗi cá nhân.
  • Phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, mỗi cá nhân phải thẳng thắn nhận ra những thiếu sót của bản thân, của đồng chí, đồng nghiệp để góp ý xây dụng. Thủ trưởng đơn vị phải biết điều chỉnh việc góp ý xây dựng đó đúng lúc, đúng nơi để đồng chí mình lắng nghe và khắc phục. Mỗi cá nhân phải có ý thức giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp mà ta đang có với đồng nghiệp và mọi người xung quanh, phải suy nghĩ nhận thức đúng đắn các vấn đề dù rất nhỏ, không suy diễn theo cách riêng của bản thân mà áp đặt.
  • Mỗi cá nhân hãy nêu gương tốt cho mọi người bằng cách gìn giữ phẩm chất của mình bằng việc làm cụ thể. Phải biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Trong đó người đứng đầu tập thể phải có bản lĩnh nghề nghiệp và sự cống hiến, phát huy tinh thần dân chủ, tạo sự công bằng với mọi cá nhân.
  • Ngoài việc xây dựng đoàn kết nội bộ thì phải xây dựng mối đoàn kết với nhân dân. Theo đó phải tôn trọng nhân dân, biết lắng nghe nhân dân, khách quan và toàn diện trong phân tích các tình huống, các chứng cứ để xác định đâu là hợp lý hơn. Biết thu nhận thông tin nhiều chiều nhưng không chạy theo dư luận. Đánh giá vụ việc phải hoàn toàn dựa trên căn cứ pháp luật và niềm tin nội tâm.

Trước các yêu cầu nhiệm vụ mới của cải cách tư pháp, toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn nguyện chung sức chung lòng, khắc phục thiếu sót, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng xét xử, kiên quyết không để xảy ra xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, giữ vững công bằng khách quan trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của tổ chức, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở huyện Quế Sơn, đó là mục tiêu phấn đấu thiết thực của Tòa án nhân dân huyện.

Để có cơ sở và điều kiện thuận lợi phấn đấu vì mục tiêu đó trong thời gian đến, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn tiếp tục xây dựng và duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đồng thời xây dựng mối đoàn kết với các cơ quan, các ngành liên quan, giữ vững sự đoàn kết và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Với truyền thống đoàn kết và luôn được xây dựng giữ gìn, tập thể Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn tin tưởng sẽ vượt qua được những khó khăn để ngày càng vững mạnh, gặt hái được nhiều thành tích tốt đẹp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống Tòa án nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nguyễn Tấn Long
Chánh án TAND huyện Quế Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *