phần mềm quản lý tài sản tòa án

Tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước trong ngành Tòa án nhân dân

Hoạt động ứng dụng CNTT

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo TAND tối cao về việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tài sản nhà nước dùng chung trong ngành TAND, từ ngày 23 đến ngày 26/12/2013, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân là nhà thầu xây dựng phần mềm nêu trên tổ chức Lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước trong ngành TAND cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị thuộc TAND tối cao có liên quan đến việc quản lý tài sản.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban quản lý dự án phát biểu tại Lớp tập huấn
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban quản lý dự án phát biểu tại Lớp tập huấn

Tham dự khai mạc Lớp tập huấn có đồng chí Bùi Danh Tiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính TAND tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính TAND tối cao, Trưởng ban Ban quản lý dự án; đồng chí Đào Thị Minh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê – Tổng hợp TAND tối cao, Phó Trưởng ban Ban quản lý dự án; ông Nguyễn Sơn Tùng, phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (đơn vị thầu Dự án); các thành viên Ban quản lý dự án; đại diện lãnh đạo Trung tâm tin học Vụ Thống kê – Tổng hợp, Phòng Ngân sách, Phòng Công sản và trang phục Vụ Kế hoạch – Tài chính TAND tối cao cùng các cán bộ làm công tác quản lý tài sản thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh khu vực miến Bắc và các đơn vị thuộc TAND tối cao có liên quan đến việc quản lý tài sản.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, đồng chí Bùi Danh Tiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính TAND tối cao nhấn mạnh: Hiện nay thực trạng quản lý tài sản nhà nước trong ngành TAND còn rất nhiều bất cập. Việc quản lý, báo cáo thống kê đều bằng phương pháp ghi chép sổ sách hoặc sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu riêng lẻ dẫn đến việc hệ thống danh mục không thống nhất; việc cập nhật số liệu bị chồng chéo, trùng lặp, không có tính kế thừa; số liệu báo cáo, thống kê tài sản không được nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Hệ thống phần mềm quản lý tài sản ra đời nhằm giải quyết được những thực trạng vướng mắc đó, đồng thời đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chung của Ngành; việc tin học hóa sẽ góp phần từng bước đổi mới cải cách hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của TAND các cấp và hiệu quả của hệ thống phần mềm mang lại trong hoạt động này là vô cùng to lớn. Đồng chí Phó Vụ trưởng cũng khẳng định việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước trong ngành TAND lần này nhằm: Thống nhất được danh mục tài sản cố định theo đúng Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; theo dõi được chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định phù hợp với Quyết định 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; có khả năng tự động tính hao mòn và khấu hao tài sản cố định trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; có khả năng tổng hợp toàn bộ dữ liệu về tài sản của tất cả các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; có khả năng quản lý tài sản, kiểm kê tài sản bằng hệ thống mã vạch; thống nhất được dữ liệu giữa các cấp trong đơn vị, các đơn vị có các đơn vị cấp dưới trực thuộc có thể xem và in báo cáo tổng hợp về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị cấp dưới….

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Công nghệ Tinh Vân phát biểu tại Lớp tập huấn
Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần
Công nghệ Tinh Vân phát biểu tại Lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhà nước trong ngành TAND, các cán bộ công chức được hướng dẫn khai thác dữ liệu trên hệ thống phần mềm; giới thiệu tổng quan về hệ thống phần mềm; quy trình cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê; hướng dẫn sử dụng các chức năng nhập và chức năng duyệt đăng ký (tăng) tài sản; học viên thực hành các chức năng đã được hướng dẫn; hướng dẫn sử dụng các chức năng biến động: tăng, giảm nguyên giá tài sản, giảm số lượng tài sản và chức năng duyệt thông tin biến động tài sản; hướng dẫn sử dụng các chức năng điều chuyển, sửa chữa, thanh lý tài sản; học viên thực hành các chức năng về kiểm kê tài sản và điều hành; hướng dẫn sử dụng báo cáo thống kê của Bộ Tài chính, Cơ quan TAND…

Phát biểu tại Lớp tập huấn, ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân cảm ơn Lãnh đạo TAND tối cao, Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Lãnh đạo Vụ Thống kê – Tổng hợp TAND tối cao, cán bộ Trung tâm tin học Vụ Thống kê – Tổng hợp TAND tối cao đã quan tâm, tạo điều kiện để Công ty xây dựng thành công phần mềm và cùng phối hợp với TAND tối cao tổ chức Lớp tập huấn lần này. Ông Nguyễn Sơn Tùng chúc các học viên tiếp thu tốt khóa học để áp dụng vào trong công tác chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, cũng mong muốn, trong thời gian tới phía Công ty nhận được nhiều sự quan tâm tạo điều kiện hơn nữa của Lãnh đạo TAND tối cao, Lãnh đạo đại diện đơn vị trực tiếp quản lý Dự án để thúc đẩy sự hợp tác có hiệu quả và lâu dài giữa ngành TAND và Công ty Công nghệ Tinh Vân.

Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn

Thay mặt Ban quản lý dự án, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính TAND tối cao, Trưởng Ban quản lý dự án phát biểu: trong những năm qua việc lý tài sản nhà nước trong ngành TAND gặp nhiều khó khăn, bất cập trong công tác báo cáo số liệu, thống kê; công tác báo cáo thống kê đều bằng phương pháp ghi chép sổ sách hoặc sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu riêng lẻ dẫn đến việc hệ thống danh mục không thống nhất…; việc xây dựng thành công hệ thống phần mềm quản lý tài sản Nhà nước trong ngành TAND đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong phương pháp quản lý tài sản Nhà nước, đáp ứng các tiêu chí quản lý nghiệp vụ và thống kê tài sản; TAND tối cao phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân tổ chức lớp tập huấn nhằm hướng dẫn cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý tài sản trong Ngành sử dụng phần mềm nêu trên có hiệu quả nhất. Đồng chí Trưởng Ban quản lý dự án đề nghị các học viên tham gia Lớp tập huấn cần cập nhật đầy đủ những kiến thức trong các chuyên đề của khóa học để đáp ứng nhu cầu và phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị mình.

Dự kiến Lớp tập huấn diễn ra trong 2 đợt; đợt I tổ chức vào các ngày 23, 24/12/2013 (dành cho các học viên thuộc các TAND cấp tỉnh khu vực miền Bắc và TAND tối cao) và đợt II vào các ngày 25, 26/12/2013 (dành cho các học viên thuộc các TAND cấp tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam).

Thu Hường – Ban biên tập CTTĐT TAND Tối cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *