Văn bản công nghệ thông tin

Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Số kí hiệu: 12/2010/TT-BTTTT Cơ quan ban hành: Người ký: Nguyễn Minh Hồng Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Ghi chú:Read More…

Văn bản công nghệ thông tin

Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Số kí hiệu: 274/QĐ-BTTTT Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son – Bộ trưởng Bộ TRead More…