Nữ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp với yêu cầu cải cách tư pháp

Nữ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp với yêu cầu cải cách tư pháp

Tập san Tập san 70 năm Ngày thành lập TAND

Thấm thoát đã 18 năm kể từ ngày tỉnh Quảng Nam được tái lập và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam được thành lập. Nhìn lại chặng đường phát triển 18 năm qua, kể từ khi Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam có 14 Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án tỉnh, với 53/135 cán bộ, công chức là nữ. Hiện nay, đã có 18 Tòa án cấp huyện, với 133/257 cán bộ, công chức, người lao động là nữ. Trong đó có 115/133 cán bộ, công chức nữ có trình độ đại học, 89/115 nữ cán bộ, công chức có trình độ đại học luật. Riêng Tòa án nhân dân tỉnh ngày đầu chia tách với 16 cán bộ, công chức chỉ có 2 công chức nữ, đến hôm nay đã có 50 cán bộ, công chức, trong đó có 22 cán bộ, công chức, người lao động nữ. Nhìn vào con số trên thì lực lượng lao động nữ chiếm trên 51,7% lao động của Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Quảng Nam. Đối với lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác xét xử, giải quyết các loại án, hiện nay Tòa án nhân dân hai cấp  tỉnh Quảng Nam có 23/82 Thẩm phán nữ và 47/85 Thư ký Tòa án nữ.

Phụ nữ gặp nhiều khó khăn, áp lực khi trực tiếp xét xử, giải quyết các loại án. Trong những năm qua, đánh giá đúng những đóng góp và sự hy sinh, vất vả của chị em phụ nữ, các cấp ủy và lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp luôn có sự quan tâm đến công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ, dành nhiều ưu tiên cho cán bộ, công chức nữ trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân hai cấp do một đồng chí là Phó Chánh án được phân công làm Trưởng ban để thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Trong những năm qua, Tòa án nhân dân hai cấp cấp đã tuyển dụng và hợp đồng lao động 80 công chức, lao động là nữ; đưa đi đào tạo trình độ cao cấp, trung cấp chính trị 29 cán bộ, công chức nữ; cử học đại học 16 người, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xét xử 30 công chức nữ; cử đi đào tạo sau đại học 05 cán bộ, công chức nữ. Có 29 cán bộ, công chức nữ được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp; có 09 cán bộ nữ được bổ nhiệm giữ chức Chánh án huyện, 04 cán bộ nữ được bổ nhiệm phó Chánh huyện; 04 cán bộ nữ được bổ nhiệm Chánh Tòa, Trưởng phòng; 07 cán bộ nữ được bổ nhiệm Phó Chánh tòa, Phó Trưởng phòng.

Nữ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp với yêu cầu cải cách tư pháp
Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam

Dù ở cương vị nào, chị em cũng luôn cố gắng phấn đấu trong học tập, vươn lên trong công tác; các chị giữ trọng trách cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nỗ lực hết mình, lãnh đạo đơn vị hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng như: Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, Tòa án huyện Phước Sơn, Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My ….Nhiều chị em là Thư ký Tòa án, tuy có con nhỏ nhưng khi được giao nhiệm vụ khó khăn, đi xa nhưng các chị vẫn hoàn thành công việc được giao. Ghi nhận công lao đóng góp của các nữ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp, trong những năm qua có 02 chị vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng ba và nhiều chị em khác hàng năm được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân, được các cấp tặng bằng khen và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng Giấy khen. Chị em phụ nữ Tòa án nhân dân hai cấp còn tích cực tham gia các phong trào “Phụ nữ lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phụ nữ “Hai giỏi”, hưởng ứng tích cực việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ở các đơn vị, chị em luôn đoàn kết, giúp đỡ  nhau, vượt khó khăn hoàn thành công tác chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc. Có thể nói rằng, trong những năm qua, nữ cán bộ, công chức, nhân viên Tòa án nhân dân hai cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam.

Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 49 – NQ/TW  “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, với trọng tâm là xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân. Từ yêu cầu đó, Hiến pháp năm 2013 xác định Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp, với nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nữ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp với yêu cầu cải cách tư pháp
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Nữ 2 giỏi” năm 2010 – 2014

Nhiệm vụ thật vinh dự nhưng cũng rất nặng nề được giao cho Tòa án nhân dân và điều cần thiết trước hết là phải xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án vừa hồng, vừa chuyên. Theo đó, là lực lượng chiếm trên 51% lao động của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp, nữ cán bộ, công chức, nhân viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam cần phải có cách nghĩ, cách làm mới, nỗ lực hơn để để xứng đáng với vị trí của mình và đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay.

 Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ra đời nhằm phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ, nâng cao địa vị của phụ nữ, đồng thời xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ, mục tiêu đến năm 2020 phụ nữ phải được nâng cao trình độ về mọi mặt. Để đạt được mục tiêu đó những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, chế độ đối với phụ nữ nói chung và cán bộ, công chức nữ nói riêng. Trong hệ thống Tòa án nhân dân cũng vậy, cấp ủy và lãnh đạo Tòa án các cấp đã, đang và sẽ thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và nhà nước đối với cán bộ, công chức nữ; dành cho nữ cán bộ, công chức sự quan tâm, động viên, khích lệ tạo và điều kiện để cán bộ, công chức nữ học tập, phát triển và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về phía mình, mỗi nữ cán bộ, công chức, nhân viên cần có sự tự tin, cố gắng vươn lên, luôn luôn học tập để nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực tham gia các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua mà cơ quan, đơn vị phát động, giúp chị em chúng ta hoàn thành nhiệm vụ được giao hướng đến mục tiêu có nhiều cán bộ, công chức nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý là nữ, góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của nữ cán bộ Tòa án trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Cao Thị Huyền
Phó Trưởng Ban VSTBPN TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam – Chánh tòa Tòa Kinh tế TAND tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *