Một số nét về công tác thi đua, khen thưởng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam

Một số nét về công tác thi đua, khen thưởng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam

Tập san Tập san 70 năm Ngày thành lập TAND

Từ sau Đại hội thi đua Tòa án nhân dân lần thứ 2, tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”, phong trào thi đua yêu nước tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thực sự là động lực thúc đẩy quá trình công tác, tạo tinh thần phấn khởi cho từng cá nhân, tập thể trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số nét về công tác thi đua, khen thưởng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2010

1. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Trong 05 năm 2010-2015, phong trào thi đua yêu nước của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam được triển khai thực hiện trong điều kiện thuận lợi và khó khăn riêng. Vị trí, vai trò của Tòa án ngày càng nâng lên, các loại án tăng cao cả về số lượng và mức độ phức tạp, trong khi đó nguồn nhân sự thiếu, nhất là lực lượng Thẩm phán; một số luật sửa đổi, bổ sung chưa có hướng dẫn kịp thời, trụ sở làm việc, phương tiện phục vụ hoạt động công vụ ngày càng xuống cấp và không tương thích với công năng sử dụng; đời sống của cán bộ, công chức còn nhiều khó khăn, chế độ tiền lương còn thấp… Trước tình hình đó, Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy Quảng Nam, tổ chức quán triệt sâu sắc, toàn diện và triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước và của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng; kêu gọi toàn thể người lao động đoàn kết, phấn đấu hết mình vì thành tích chung, xây dựng các mục tiêu và chỉ tiêu thi đua cụ thể; tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống, đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng thời gian và đặc điểm hằng năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Một số nét về công tác thi đua, khen thưởng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam
Bí thư TW Đảng, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình tặng Cờ thi đua Tòa án nhân dân cho các đợn vị Điện Bàn, Đại Lộc

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các mặt hoạt động của phong trào thi đua yêu nước, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt trong toàn hệ thống, kịp thời khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, phát huy kết quả đạt được, đảm bảo cho hoạt động thi đua phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, đặc thù công việc và quay trở lại phục vụ quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thụ lý giải quyết 20.419/20.532 vụ án các loại, đạt 99,45%, đảm bảo chất lượng, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, đồng thời đã làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ khác, Chi bộ các Tòa án đều đạt danh hiệu cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, các công đoàn cơ sở và các Chi đoàn hàng năm đều đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; cơ quan Tòa án nhân dân hai cấp nhiều năm liền được công nhận Cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

Việc tổ chức cho các cá nhân, tập thể đăng ký các đề tài sáng kiến, giải pháp công tác ngay đầu năm đã khơi dậy tính sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Một số đề tài đã thể hiện được tính mới, tính hiệu quả và tính khoa học phù hợp với thực tế của đơn vị, nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, giải quyết nhiều lĩnh vực khác nhau trong hoạt động quản lý, chuyên môn. Việc áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác đã góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, năng lực của mỗi cán bộ, công chức, nhân viên, là động lực để mỗi cá nhân phát huy những thế mạnh của mình vào sự nghiệp phát triển chung Tòa án nhân dân các cấp.

2. Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch

Câu nói quen thuộc này của Bác đã cho thấy được sự quan hệ khắng khít, tác động qua lại với nhau giữa thi đua và khen thưởng, khen thưởng phản ánh đúng phong trào thi đua, nơi nào có phong trào thi đua mạnh mẽ, đều khắp thì khen thưởng nhiều, thi đua là cơ sở cho việc khen thưởng, bình bầu thi đua chặt chẽ, công khai giúp cho việc khen thưởng chính xác, phát huy được tác dụng của việc khen thưởng, làm cho đối tượng được khen có tâm trạng phấn khởi hơn và kết quả công việc sẽ tốt hơn. Trong một tập thể có nhiều người như thế sẽ tạo không khí vui tươi đoàn kết, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Trong 5 năm 2010-2015, Ban lãnh đạo, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh ngoài việc quan tâm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm khơi dậy khí thế, lòng hăng say lao động của mỗi cá nhân, công tác khen thưởng cũng luôn được chú trọng đảm bảo đúng nguyên tắc “kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích” và hướng về người lao động trực tiếp. Bằng sự nỗ lực của mỗi cá nhân, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu công tác thi đua. Kết quả thành tích đạt đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng như sau:

Về khen thưởng bậc cao: Có  01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên); 05 tập thể được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì (gồm:Tòa Hình sự, Văn phòng, Phòng Giám đốc kiểm tra, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn); 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (Tòa Hành chính); 10 tập thể được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với cá nhân: có 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất; 02 cá nhân cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì; 04 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (trong đó có 02 cá nhân là cán bộ, công chức là người lao động đó là bà Ngô Thị Nga Nhân viên đánh máy Tòa án nhân dân tnh và bà Phm Th Như Súy Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn); 09 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Về các danh hiệu, hình thức khen thưởng hàng năm đã đạt được: Có 01 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (Tòa án nhân dân tỉnh năm 2011); 07 Cờ thi đua Tòa án nhân dân tối cao (gồm: TAND tỉnh, TAND thành phố Tam Kỳ, TAND huyện Thăng Bình, TAND huyện Duy Xuyên, TAND huyện Đại Lộc và TAND thị xã Điện Bàn 02 cờ); 09 Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (gồm: 01 cờ cho Tòa án nhân dân tỉnh; 03 cờ thi đua dẫn đầu cho Cụm thi đua Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc khu vực miền núi (TAND huyện Phước Sơn, TAND huyện Đông Giang, TAND huyện Hiệp Đức) và 05 Cờ thi đua dẫn đầu cho Cụm thi đua Tòa án nhân dân cấp huyện khu vực đồng bằng (TAND thành phố Tam Kỳ 02 cờ, TAND huyện Điện Bàn 03 cờ);

–  62 lượt tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trong đó có đơn vị đạt 5 năm liền là tập thể lao động xuất sắc như Tòa Hình sự, Văn phòng, phòng TCCB, Phòng Giám đốc kiểm tra, TAND thành phố Tam Kỳ, TAND huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Đông Giang;

– Có 22 lượt cá nhân công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân, 257 lượt cá nhân công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, hàng năm có hàng trăm lượt cán bộ, công chức, nhân viên được công nhận danh hiệu lao động tiến tiến;

– Các cấp đã tặng 295 lượt Bằng khen cho các tập thể, cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân. Trong đó: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng 260 bằng khen, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng thưởng 37 bằng khen. Hàng trăm cán bộ, công chức, nhân viên và Hội thẩm nhân dân cũng được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam biểu dương, tặng thưởng Giấy khen vì đã có thành tích trong công tác thi đua hàng năm và qua các phong trào thi đua theo đợt.

Để có được kết quả khen thưởng với số lượng Huân chương, các danh hiệu, hình thức khen thưởng như đã thống kê trên, đó là cả một sự cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hết mình của mỗi cán bộ, công chức, nhân viên và Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam, những gương mặt rạng ngời của những tập thể, cá nhân ưu tú vinh dự lên bục khen thưởng là kết quả quá trình thi đua, ra sức cống hiến không mệt mỏi trong suốt năm qua, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên và Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh luôn vững vàng trong tình hình mới.

Một số nét về công tác thi đua, khen thưởng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam
UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quàng Nam Nguyễn Đức Hải trao Cờ thi đua UBND tỉnh Quảng Nam cho các đơn vị Tam Kỳ, Hiệp Đức

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua như đã nêu trên thật đáng tự hào. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam vẫn còn một số tồn tại và khuyến điểm, đó là: Một số đơn vị còn xem nhẹ, chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy phát triển, chưa gắn mục tiêu thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, không quan tâm quán triệt kịp thời về phong trào thi đua nên chất lượng công tác chuyên môn chưa cao. Việc xây dựng điển hình tiên tiến trong công tác thi đua chưa được chú trọng toàn diện, trong quá trình bình xét thi đua còn nể nang, tình cảm và bình quân chủ nghĩa. Việc đăng ký, giao ước thi đua, báo cáo thi đua, báo cáo thành tích còn có đơn vị do không nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn của các cấp nên lập không đúng yêu cầu và không đảm bảo đúng thời gian quy định làm ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp báo cáo chung của hệ thống. Hàng năm đều phân công luân phiên Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua nhưng các Trưởng cụm, Phó cụm chưa đề ra chương trình giao ước của mỗi khu vực để làm cơ sở thực hiện phong trào, hoặc có đề ra nhưng chương trình chưa phong phú, nội dung còn nghèo nàn lúng túng, thiếu tính hấp dẫn, chưa thật sự dấy lên tinh thần mới, khí thế mới để thúc đẩy phong trào vì vậy kết quả thi đua hàng năm không đồng đều. Nhân tố điển hình trong các phong trào còn ít, việc tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, cách làm mới còn có người, có việc chưa tương thích với thành tích đạt được.

Để Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam tiếp tục là đơn vị vững mạnh xuất sắc về mọi mặt, mỗi cá nhân, tập thể Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam không được thỏa mãn mà phải phát huy và giữ vững truyền thống đoàn kết, phấn đấu nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của Tòa án nhân dân Việt Nam 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Võ Thị Thanh Hải
Văn phòng TAND tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *