giải pháp sáng kiến 2015

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của phòng Giám đốc kiểm tra

Giải pháp sáng kiến

1. Về kế hoạch công tác và đổi mới phương pháp kết luận sau kiểm tra:

Ngay từ đầu năm lập kế hoạch công tác của phòng cho cả năm, trong đó thay đổi về phương pháp kết luận sau khi kiểm tra hồ sơ các vụ, việc của Tòa án cấp huyện: kết luận những sai sót từng huyện để thông báo rút kinh nghiệm đối với đơn vị đó; đối với những huyện có sai sót nhiều thì sau khi kiểm tra sẽ đề xuất để lãnh đạo xuống kết luận trực tiếp đối với đơn vị đó.

Kết quả thực hiện, sau mỗi đợt kiểm tra, phòng đã tổng hợp các sai sót và lập dự thảo báo cáo trình lãnh đạo để rút kinh đối với từng đơn vị Tòa án cấp huyện. Việc thực hiện báo cáo tổng hợp các sai sót theo từng đơn vị Tòa án huyện, so với trước đây đã nhanh chóng hơn, các đơn vị Tòa án có những sai sót đã nhận được kết quả tổng hợp các sai sót kịp thời hơn.

Riêng việc kết luận trực tiếp tại Tòa án cấp huyện thì qua các quý vừa rồi, hầu hết các đơn vị không sai sót nhiều, nên đã báo cáo Chánh án chỉ kết luận bằng văn bản gửi về Tòa án huyện. Riêng kiểm tra án quý I/2015, đối với đơn vị Bắc Trà My đã yêu cầu giải trình, nếu sau khi giải trình vẫn chưa giải quyết được các vấn đề vướng mắc thì sẽ đề nghị lãnh đạo kết luận trực tiếp.

Quá trình hoạt động, các thẩm tra viên đã căn cứ theo kế hoạch, do đó kết quả hoạt động của phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện việc thay đổi Thẩm tra viên phụ trách huyện:

Theo kế hoạch thì định kỳ 6 tháng hoặc trường hợp cần thiết sẽ thay đột xuất sẽ luân chuyển, thay đổi các thẩm tra viên của phòng phụ trách việc kiểm tra án văn của Tòa án cấp huyện, nhằm mục đích để thẩm tra viên sẽ có điều kiện tiếp cận hơn với việc giải quyết án của nhiều đơn vị trong tỉnh sẽ nắm bắt tổng quát hơn việc giải quyết án của các Tòa án cấp huyện trong toàn tỉnh, hơn nữa việc thay đổi sẽ góp phần đảm bảo cho việc khách quan vô tư hơn trong việc kiểm tra án văn giữa thẩm tra viên và Tòa án huyện được phân công phụ trách.

Thực hiện theo kế hoạch, tháng 6 năm 2015 phòng đã tiến hành luân chuyển các thẩm tra viên phụ trách huyện.

3. Tiến hành kiểm tra chuyên đề án đang tạm đình chỉ của TAND cấp huyện:

Việc kiểm tra chuyên đề đối với các vụ án đang tạm đình chỉ, đã lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra vào cuối tháng 7 năm 2015. Biện pháp kiểm tra chuyên đề án tạm đình chỉ, đã theo dõi chính xác số các vụ án mà Tòa án cấp huyện đang tạm đình chỉ, kiểm tra các lý do mà Tòa án cấp huyện tạm đình chỉ, tìm ra những sai sót, vướng mắc, những tồn tại trong việc tạm đình chỉ giải quyết án của Tòa án cấp huyện, để tham mưu Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị rà soát, tháo gỡ những khó khăn, có biện pháp để giải quyết những tồn tại, vướng mắc của các vụ án đang tạm đình chỉ, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ án tạm đình chỉ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự trong vụ án, tránh việc kéo dài vụ án làm búc xúc cho nhân dân. Bên cạnh đó, việc kiểm tra các vụ án tạm đình chỉ vào cuối tháng 7, trước khi kết thúc năm kế hoạch 2 tháng, sau khi tham mưu Chánh án chỉ đạo các huyện rà soát để giải quyết những tồn tại, sẽ thúc đẩy Tòa án nhân dân cấp huyện có thể đưa ra giải quyết, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch xét xử, giải quyết án của các đơn vị.

4. Để nâng cao việc quản lý hoạt động giải quyết đơn khiếu nại, công tác thi hành án và các kiến nghị, yêu cầu trong hoạt động của phòng:

Thay đổi việc tiếp nhận đơn thư, văn bản yêu cầu: tập trung đầu mối tiếp nhận- người quản lý phòng trực tiếp nhận đơn thư, văn bản yêu cầu, kiến nghị trong hoạt động của phòng; sau khi tiếp nhận, cán bộ quản lý của phòng vào sổ để theo dõi và chuyển ngay cho cán bộ phụ trách tham mưu giải quyết; do đó đã theo dõi, quản lý, giám sát được chặt chẽ hơn về tiến trình giải quyết đơn khiếu nại cũng như các yêu cầu khác trong hoạt động của phòng, từ đó kịp thời đôn đốc nhắc nhở cán bộ phụ trách thực hiện việc tham mưu giải quyết.

Tác giả: Đinh Văn Long

Đơn vị: Phòng GĐKT – Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *