Mẫu đơn xin ly hôn của tòa án

Mẫu đơn xin ly hôn của Tòa án

Trợ giúp pháp lý

Đơn xin ly hôn là một trong những hồ sơ bắt buộc của vụ án hôn nhân và gia đình.

Lưu ý: Nếu hai người thuận tình ly hôn thì đơn ly hôn do cả hai vợ chồng cùng ký, trường hợp vợ hoặc chồng ở nước ngoài thì phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước đó

Dưới đây là mẫu đơn xin ly hôn. Tham khảo thêm: Hướng dẫn khởi kiện vụ án ly hôn để hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật trong vụ án ly hôn, hồ sơ cần thiết, án phí ly hôn và thời gian giải quyết vụ án ly hôn.

Mẫu đơn xin ly hôn của Tòa án
Mẫu đơn xin ly hôn của Tòa án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………………………….……………………………………………………….……………………………….

Tôi tên :………………………………………………………………………….năm sinh :…………………………………………………………………………………

CMND (Hộ chiếu) số:: …………………………………………………….ngày và nơi cấp : ……………..……………………………….……………………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) …………………………………………………………………………..……………………………….……………………………

Xin được ly hôn với: ………………………………………………………..năm sinh :……………………….……………………………….……………………………

CMND (Hộ chiếu) số:………………………………………………………ngày và nơi cấp :……………………………………………….……………………………

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

 

* Nội dung xin ly hôn:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

 

* Về con chung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

 

 

* Về tài sản chung: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

 

……………… Ngày ……….. tháng……….. năm……..

Người làm đơn
(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *