giải pháp sáng kiến 2015

Làm gương trong công việc để xây dựng khối đoàn kết cơ quan

Giải pháp sáng kiến

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành tòa án nhân dân.

– Phát huy tính chủ động tiên phong gương mẫu và trách nhiệm của bản thân.

– Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng viên với quần chúng trong đơn vị để nâng cao nhận thức.

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc

– Thường xuyên thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp gặp khó khăn hạn nạn.

– Tăng cường khối đại đoàn kết trong cơ quan .

– Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước của đơn vị.

– Đẩy mạnh phong trào văn hóa nơi công sở. Giữ vững tính trung thực, trách nhiệm, đoàn kết. Xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Không có “trống đánh xui kèn thổi ngược”.

–       Thực  hiện câu “Trong đơn vị không có gì quý hơn bằng cán bộ công chức, viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm. Trong người cán bộ công chức, viên chức, người lao động không có gì quý bằng sự đoàn kết thống nhất”: Bởi lẻ trong tinh thần tiên phong gương mẫu để cán bộ công chức, viên chức nêu gương là sự đoàn kết, sức mạnh của sự thành công. Đoàn kết làm ra sức mạnh, đoàn kết là sức mạnh của thắng lợi trong việc làm gương và nêu gương của từng cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.

“Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết

Thành công, thành công đại thành công”

– Có đoàn kết, có thành công thì bản thân từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động và chính mình phải có tinh  thần gương mẫu, mẫu mực, trung thực, thẳn thắn, trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần cái đúng, cái sai để khắc phục để cùng nhau hoàn thành tốt  nhiệm vụ. Có được sự đoàn kết thực sự dựa trên tình yêu thương, sự đồng cảm và chia sẻ với nhau, phải có tấm lòng nhân ái, nhân hậu, cảm thông chia sẻ giúp đõ lẫn nhau cùng hoàn thành công việc.

– Cụ thể: Trong công việc được giao phải hoàn thành tốt.

– Trong trung thực phải biết cách phê bình để xây dựng: Phê bình đúng chỗ, đúng nơi, góp ý đúng lúc để đồng chí mình thấy được cái đúng, cái sai để khắc phục.

– Trong công việc cơ quan, bộ phận, bản thân luôn chủ động trong công việc chung, trong phong trào bản thân luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu tham gia phục vụ một cách nhiệt tình để lớp trẻ nêu gương.

– Trong xây dựng văn hóa công sở: Luôn nhắc nhở đồng chí, đồng nghiệp, nói năng lịch sự, xây dựng tập thể ăn ở, sinh hoạt  có nề nếp, sạch đẹp , lịch sự, văn minh, bản thân luôn quan tâm đến cảnh quan của đơn vị xanh- sạch- đẹp. Hằng ngày ngoài giờ làm việc hành chính bản thân  còn dọn dẹp, tưới tắm cho các loại cây cảnh, sân cỏ, làm gương mẫu trong mọi công việc để cán bộ công chức, viên chức- đoàn viên thanh niên noi theo.

– Từ những việc làm trên đã thu hút được sự quan tâm đồng lòng, đồng tâm hiệp lực của cán bộ công chức, viên chức, nhất là lớp trẻ đoàn viên thanh niên cũng nhận thức, nêu gương được trách nhiệm của cá nhân mình đối với tập thể, công việc, đồng chí, đồng nghiệp, biết chia sé gánh vác công việc trong nghiệp vụ và công việc chung của đơn vị.

– Cụ thể: Trong đơn vị từng CBCC,VC- Đoàn viên thanh niên luôn có trách nhiệm trong công việc được giao đối với bản thân.

– Biết gánh vác chia sẻ công việc khi đồng chí, đồng nghiệp bị ốm đau, tai nạn rủi ro, sinh nở, biết chia s ẻ ngọt bùi trong công việc chung.

– Hằng tháng đoàn viên thanh niên tổ chức tham gia dọn dẹp vệ sinh cơ quan, xây dựng văn hóa nơi công sở xanh- sạch- đẹp.

– Nêu gương người trước “ Uống nước nhớ nguồn” hàng năm đoàn viên thanh niên phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động thiết thực: Thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, xã kết nghĩa Trà Mai.

– Tổ chức cho đoàn viên thanh niên thăm hỏi các cháu có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, các cháu trại mồ côi để nối vùng tay lớn, điểm tô sơn hà cùng chung tay góp sức cộng đồng trong xã hội, đoàn viên tình nguyện tham gia ngày vì môi trường biển xanh sạch đẹp tại Tam Thanh và nhiều hành động cử chỉ đẹp đẽ trong đơn vị để cho mọi người noi theo. Trên đây là những việc làm bản thân làm gương mẫu để CBCC đơn vị- đoàn viên thanh niên thể hiện được trong làm gương, gương mẫu, nêu gương để làm theo, xây dựng khối đoàn kết cơ quan ngày càng vững mạnh hơn.

Tác giả: Đinh Thị Thọ

Đơn vị: Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *