giải pháp sáng kiến 2015

Kiểm tra rà soát lại hồ sơ đã giải quyết, phát hiện các sai sót trong tố tụng và nội dung để sữa chữa, bổ sung kịp thời nhằm hạn chế việc rút kinh nghiệm hoặc kháng nghị khi giám đốc án

Giải pháp sáng kiến

I/ Đặt vấn đề:

Qua việc nghiên cứu, xem xét thông báo kết quả kiểm tra giám đốc án định kỳ của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam. Bản thân tôi thấy công tác nghiên cứu, xét xử án của các Tòa án cấp huyện trong địa bàn tỉnh nói chung và TAND huyện Duy Xuyên nói riêng từ khâu xây dựng hồ sơ đến khi giải quyết xong vụ án còn chưa chặt chẽ, vẫn để xẩy ra tình trạng sai sót về tố tụng và nội dung, tình trạng này tuy được nhắc nhở rút kinh nghiệm nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục được  một cách tương đối. bản thân tôi thấy việc “Kiểm tra rà soát lại hồ sơ đã giải quyết, phát hiện các sai sót trong tố tụng và nội dung để sữa chữa, bổ sung kịp thời nhằm hạn chế việc rút kinh nghiệm hoặc kháng nghị khi giám đốc án” là việc làm cần thiết và quan trọng cho đơn vị. Vì vậy, bản thân tôi chọn giải pháp công tác này để triển khai thực hiện nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của ngành TAND năm 2015.

II/ Tổng quan về thực trạng:

1. Tổng quan về thực trạng tổ chức, công việc:

TAND huyện Duy Xuyên hiện được biên chế 13  công chức và 02 người lao động, trong đó có 06 thẩm phán và 05 thư ký, cơ sở vật chất được Tòa cấp trên trang bị đầy đủ, kịp thời để phục vụ tốt  nhiệm vụ  mà Đảng và nhà nước giao.

Duy Xuyên là địa bàn đang trên đà phát triển về kinh tế,  xã hội của tỉnh nhưng đa số người dân vẫn làm kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, kiến thức pháp luật của người dân còn hạn chế.

Số lượng án thụ lý hàng năm ở mức 300 vụ, các thẩm phán, thư ký đều được trang bị đầy đủ kịp thời các văn bản, nghị quyết của Hội đồng thẩm phán để thực hiện tốt công tác nghiên cứu xét xử của đơn vị.

2. Những vấn đề tồn tại, vướng mắc:

Mặc dù công tác kiểm tra giải quyết án được thực hiện định kỳ hàng quý, các sai sót rút kinh nghiệm được thông báo công khai về từng đơn vị nhưng gần như hầu hết các Tòa vẫn để xẩy ra tình trạng rút kinh nghiệm hoặc kháng nghị giám đốc thẩm.

3. Những nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc:

– Do tâm lý chủ quan của Thẩm phán, thư ký khi giải quyết xong vụ án.

– Công tác phối hợp của thẩm phán, thư ký trong công tác nghiên cứu hồ sơ, thu thập chứng cứ, xác định tư cách tham gia tố tụng …  chưa chặt chẽ

– Chưa thật sự  dành thời gian để nghiên cứu các văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ tranh chấp mà còn tư tưởng làm việc theo thói quen.

III. Nội dung thực hiện giải pháp:

Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/9/2015.

Phạm vi triển khai thực hiện đề tại: hồ sơ các vụ việc đã giải quyết xong.

III. Tiến trình triển khai, áp dụng đề tài vào thực tiền công việc:

Bước thứ nhất: Đối với mỗi vụ án bản thân được phân công giúp Thẩm phán giải quyết hồ sơ thì tôi luôn đặt ra câu hỏi là đối với vụ án này mình phải làm gì và làm như thế nào. Từ đó tôi đầu tư thời gian để nghiên cứu nội dung vụ án, xác định đúng tư cách tham gia tố tụng của các đương sự, xác định các chứng cứ cần thiết cho việc giải quyết vụ án, nghiên cứu và xác định  các điều luật, các quy định của nghị quyết HĐTP TAND tối cao điều chỉnh từng quan hệ tranh chấp đối với các vụ án dân sự hoặc đối với vụ án hình sự; lên kế hoạch làm việc đúng trình tự tố tụng, xắp xếp công tác phối hợp  đối với các cơ quan khác có liên quan đến việc giải quyết… và tham mưu cho thẩm phán. Làm tốt các công tác trên  mục đích là để sau này khi giải quyết xong vụ án thì đảm bảo được việc hồ sơ được xây dựng chặt chẽ, vụ việc được giải quyết triệt để. Qua đó, công tác kiểm tra, rà soát lại hồ sơ sẽ hạn chế sai sót, tránh phải sữa chữa, bổ sung không cần thiết.

Bước thứ hai:

Do công tác kiểm tra, rà soát là công tác hậu xét xử nên việc xắp xếp thời gian để thực hiện giải pháp sao cho không ảnh hưởng đến công tác giải quyết xét xử các vụ án khác là việc quan trọng nên ngay sau khi giải quyết xong mỗi hồ sơ tôi liền xắp xếp thời gian để thực hiện mỗi ngày xem xét, rà soát lại việc giải quyết đối với 1 hồ sơ và tuần tự như vậy cho đến khi xong mọi hồ sơ đã xét xử. Và xắp xếp hồ sơ các vụ việc đã kiểm tra, rà soát theo trình tự hàng tháng để dễ theo dõi, tổng hợp án khi có lịch kiểm tra, giám đốc án.

Bước thứ ba:

Xem lại việc giải quyết vụ án về hình thức có đảm bảo đúng thủ tục, đúng trình tự tố tụng không, có bỏ sót người tham gia tố tụng không, về nội dung có sai sót về án phí không, các yêu cầu của đương sự có được giải quyết triệt để không, đối chiếu các biên bản xem đã hoàn tất về ngày giờ làm việc, chữ ký của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã đảm bảo chưa, các điều luật áp dụng đã đúng chưa. Xem lại bản án quyết định được ban hành có chỗ nào mâu thuẫn không… và báo cáo cho thẩm phán những sai sót mà bản thân phát hiện để thông báo sữa chữa bổ sung kịp thời.

Kết quả bước đầu của việc triển khai thực hiện giải pháp:

Từ khi triển khai thực hiện giải pháp đến nay, bản thân tôi được phân công giúp cho Thẩm phán thụ lý giải quyết 58 vụ án các loại. Do làm tốt công tác nghiên cứu, giải quyết án nên hầu như số án đã giải quyết không mắc lỗi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, một số ít vụ án có sai sót nhỏ về hình thức đã được phát hiện và sữa chữa, bổ sung kịp thời. Dù vậy, công tác kiểm tra, rà soát lại việc giải quyết án là rất quan trọng vì công tác này hạn chế việc rút kinh nghiệm khi giám đốc án hoặc kháng nghị giám đốc thẩm, góp phần nâng cao chất lượng xét xử của đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *