giải pháp sáng kiến 2015

Giáo dục phẩm chất đạo đức cán bộ công chức thông qua công tác tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước

Giải pháp sáng kiến

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ

 1. Tầm quan trọng của vấn đề

Cùng với không khí thi đua của cả nước, Tòa án nhân huyện Tiên Phước cũng hưởng ứng thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai sâu rộng trong cán bộ công chức.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, với xu thế toàn cầu hóa, thời buổi kinh tế thị trường, giá trị đạo đức, lối sống, nhân cách của không ít cán bộ đảng viên (trong đó có cán bộ công chức Tòa án) đang có chiều hướng sa sút do những lối sống thực dụng, coi trọng vật chất mà xa rời những giá trị đạo đức thì việc nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ công chức trong tòa án là điều rất cần thiết, bởi đó chính là một trong những giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 1. Thực trạng của vấn đề .

Hiện nay, đất nước ta đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới cũng như trên tất cả phương diện của đời sống văn hóa, xã hội. Sự tác động, xâm nhập và lan tràn của những mặt tiêu cực trong đời sống xã hội vào cán bộ công chức trong đó có cán bộ tòa án, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình làm việc, rèn luyện đạo đức, nhân cách của cán bộ công chức. Nếu chúng ta không có những biện pháp tích cực sẽ dẫn tới một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức tha hóa biến chất. Trên thực tế, vi phạm pháp luật trong đội ngũ cán bộ hệ thống tòa án có chiều hướng gia tăng. Theo thông kê của Tòa án nhân dân tối cao, năm 2009, hệ thống Tòa án có 22 cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật, 4 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự; năm 2010 có 25 cán bộ bị xử lý kỷ luật, 5 người bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sang đến năm 2011 có 26 cán bộ bị xử lý kỷ luật và 5 cán bộ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Được biết, các vi phạm của thẩm phán, công chức tòa án chủ yếu tập trung ở một số khía cạnh cụ thể như: nhận hối lộ, cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, ra bản án trái pháp luật, làm mất tang vật vụ án…  Điều đó là thực trạng đáng báo động, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người làm công tác quản lý cán bộ công chức trong hệ thống Tòa án nói chung, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước nói riêng.

Trước thực trạng như vậy, chúng ta là cán bộ tòa án cần nghiêm khắc nhìn nhận lại vấn đề này là do nguyên nhân từ đâu. Để từ đó thấy hết được trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc tìm ra biện pháp giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ công chức.

 1. Lý do chọn đề tài.

Từ xưa, ông cha ta rất coi trọng vấn đề đạo đức của con người trong xã hội cũng như trong công việc. Danh nhân văn hóa Nguyễn Du đã viết       “Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”

Bác Hồ của chúng ta cũng đã dạy: “Có tài mà không có đức thì vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Như vậy giáo dục đạo đức, nhân cách tốt cho cán bộ công chức giúp họ xác định rõ trách nhiệm công dân của mình, xác định mục tiêu, lý tưởng để phấn đấu, xác định rõ động cơ, mục đích để rèn luyện và giúp cho cán bộ công chức làm việc ngày càng tốt hơn. Tất nhiên suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ công chức là quyết định song việc nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho họ cũng là yếu tố không thể thiếu.

Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị và để góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ công chức thì ngoài việc rèn luyện của mỗi người, cơ quan đơn vị còn phải thực hiện tốt việc giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ công chức như phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống…  trong đó trau dồi, rèn luyện đạo đức là vấn đề hàng đầu. Bởi vì, đạo đức là nền tảng của gia đình và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương sáng ngời về đạo đức, nhân cách, lối sống để cán bộ công chức học tập làm theo.

Đẩy mạnh việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ công chức qua những câu chuyện có thật về cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách đạo đức của Bác trong sinh hoạt cơ quan, chi bộ nhằm góp phần chuyển biến nhận thức của cán bộ công chức. Qua đó cán bộ công chức nhận thức, liên hệ với bản thân để rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vì lý do trên tôi đã suy nghĩ và chọn đề tài “ Giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ công chức thông qua việc tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tòa án nhân dân huyện Tiên Phước.

 1. Giới hạn của đề tài.

Thực hiện đề tài này không ngoài mục đích góp phần cùng với hệ thống tòa án nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ công chức với mong muốn qua đó giúp cán bộ công chức nói chung, Thẩm phán nói riêng có ý thức từ những suy nghĩ, hành động của mình trong công việc, trong đời sống xã hội hằng ngày.

Tôi chọn tập thể cán bộ công chức tòa án nhân dân huyện tiên Phước để thực hiện đề tài “Giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ công chức thông qua việc tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Giới thiệu những đức tính giản dị, mẫu mực cũng như nhân cách, lối sống của Bác đến với cán bộ công chức để từ đó các cán bộ công chức nhận thức phân tích đánh giá liên hệ bản thân mình cần phải làm gì.

II/ CƠ SỞ LÝ LUẬN

 1. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội

– Đạo đức, hiểu theo nghĩa chung nhất là một hình thái ý thức xã hội bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác và toàn xã hội. Đạo đức xã hội bao gồm: ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức.

– Đạo đức có vai trò quan trọng trong mọi xã hội:

Thứ nhất, là một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội;

Thứ hai, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội;

Thứ ba, trong xã hội sự khủng hoảng của đạo đức là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chính trị – kinh tế – xã hội.

 1. Công tác chỉ đạo, triển khai việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Tòa án huyện Tiên Phước

Trong những năm qua tòa án huyện Tiên Phước chỉ đạo, triển khai việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, năm 2014, thực hiện kế hoạch số 55-KH/HU ngày 03/3/2014 của Ban thường vụ huyện ủy về tổ chức học tập triển khai chuyên đề năm 2014 “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, Chi bộ Tòa án tổ chức họp toàn thể cán bộ, đảng viên tiến hành triển khai nội dung của kế hoạch để các cán bộ, đảng viên nhận thức một cách sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời ban hành kế hoạch số 04-KH/CB ngày 25/3/2014 về tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Việc tuyên truyền được lồng ghép thông qua các mẫu chuyện, hoặc chủ đề về tấm gương đạo đức của Người trong các đợt sinh hoạt vào sáng thứ 2 tuần đầu tháng, chiều thứ 2 tiếp theo tuần đầu tháng và chiều ngày 20 hàng tháng.

Chi bộ triển khai thực hiện nghiên cứu, thảo luận, học tập các tác phẩm “Đạo đức cách mạng; Sửa đổi lối làm việc và Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo nội dung hướng dẫn số 36-HD/BTGHU ngày 15/11/2013 của Ban tuyên giáo huyện ủy. Tất cả các cán bộ, đảng viên đều làm bản đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014. Trên cơ sở đó các cán bộ đảng viên sẽ ghi lại những việc làm, hành động và suy nghĩ cá nhân trong việc học tập làm theo Bác.

Chi bộ, cơ quan tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, công chức ôn lại các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các tác phẩm về đạo đức cách mạng của Bác đã được nghiên cứu trong những năm qua. Đồng thời cán bộ, Đảng viên, công chức làm bản đăng ký làm theo thật cụ thể ngắn gọn, sát với yêu cầu cuộc sống và nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, công chức có một cuốn sổ tay học tập tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hồ Chi Minh  ghi chép lại những việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức của Bác trong công việc và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Chi bộ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 03 của Bộ chính trị, đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, trở thành nề nếp trong sinh hoạt chi bộ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Chi bộ xây dựng đưa vào Nghị quyết để thực hiện, xem đây là một trong những nhiệm vụ then chốt, trọng tâm và thường xuyên của Chi bộ trong việc giáo dục phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống và tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm trên hiệu quả công việc được giao.

Chi bộ coi trọng việc giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ trẻ, Đảng viên trẻ. Chi bộ, chính quyền và đoàn thể chỉ đạo thực hiện việc giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ, Đảng viên trẻ theo tấm gương đạo đức của Bác, bằng sự hưởng ứng, tuyên truyền, phát động, các đợt thi đua cao điểm do tòa án cấp trên và địa phương tổ chức vào những ngày lễ lớn trong năm.

III. CƠ SỞ THỰC TIỄN.

Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước có 12 cán bộ công chức và người lao động, sinh sống trên nhiều địa phương khác nhau. Phần lớn cán bộ công chức sinh sống tại Tiên Phước, số còn lại sinh sống ở nhiều địa bàn khác nhau như thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, huyện Núi Thành. Chính vì vậy việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ cũng chỉ thực hiện tại cơ quan, còn quan hệ lối sống của một số cán bộ công chức tại địa phương khó có thể kiểm tra giám sát được, chủ yếu tùy thuộc vào ý thức của mỗi cá nhân.

Công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ công chức của chi bộ Tòa án trong những năm qua được tăng cường, nhưng do điều kiện khách quan nên việc nắm bắt cụ thể hoàn cảnh gia đình, quan hệ lối sống, việc rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ công chức chưa thật sự sâu sát.

Vì vậy, để nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ Cán bộ công chức, người lao động thông qua một số câu chuyện kể về Bác là việc làm cần thiết giúp cán bộ công chức nhận thức và phát huy cái “ tính thiện’ sẵn có của con người qua hình mẫu sáng người về đạo đức, nhân cách và lối sống mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

IV/ NỘI DUNG

 1. Xây dựng kế hoạch

Chi bộ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến từng cán bộ công chức. Tập thể cán bộ công chức và người lao động có 12 người được chia làm 3 nhóm:

Nhóm 1: Thực hiện việc tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ 2 tuần đầu tháng, sau nghi thức chào cờ, gồm Đ/c Niên, Đ/c Duyên, chị Liên và anh Lộc, chuẩn bị nội dung và trình bày, Đ/c Niên phân công, đôn đốc nhắc nhở.

Nhóm 2: Thực hiện việc tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều thứ 2 tiếp theo tuần đầu tháng, gồm Đ/c Thắm, Đ/c Hải, Đ/c Nhựt và chị Hạnh, chuẩn bị nội dung và trình bày, Đ/c Thắm phân công đôn đốc nhắc nhở.

Nhóm 3: Thực hiện việc tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chiều ngày 20 hàng tháng, đầu giờ mỗi cuộc họp, gồm Đ/c Thành, Đ/c Thịnh, Đ/c Dung và anh Thắng, chuẩn bị nội dung và trình bày, Đ/c Thành phân công đôn đốc nhắc nhở.

Mỗi nhóm chuẩn bị chọn một câu chuyện kể hoặc bài viết về tấm gương đạo đức của Bác để xây dựng thành một đề cương hoàn chỉnh. Chọn người kể chuyện có chất giọng truyền cảm, lôi cuốn, có sức thuyết phục.

 1. Tiến hành

Đúng thời gian ghi trên bản công tác, cán bộ công chức tập trung về phòng họp, sau khi lãnh đạo quán triệt một số việc cần làm trong tuần thì cán bộ, đảng viên được phân công trình bày mẫu chuyện, chuyên đề mà mình đã chuẩn bị trước. Sau đó cán bộ công chức phân tích góp ý  thêm và liên hệ với công việc được giao để từ đó rút ra bài học cho tập thể cá nhân trong cơ quan đơn vị.

Cụ thể:

Chị Trương Thị Mỹ Duyên, kể mẫu chuyện “Việc chi tiêu của Bác Hồ”, mẫu chuyện có đoạn: “ Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần Bác cũng không dùng tất mới. Bác nói: Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ đi không nên… Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa đôi mới để Bác dùng, Bác xoay chổ rách vào bên trong rồi cười xí xóa… Đấy, có trông thấy rách nữa đâu…”; “ … Năm 1957, Bác về thăm Nghệ Tĩnh, khi ăn cơm chung với đồng chí Nguyễn Sĩ Quế, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Diệm, Bác đã để bớt ra ngoài mâm mấy món ăn, rồi nói: “Ăn hết lấy thêm, không ăn hết để người khác ăn, đừng để người ta ăn thừa của mình”.

Hoặc mẫu chuyện: “Thời gian quý lắm” của anh Ngô Tấn Nhựt, có đoạn: “Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm việc với Bác sai hẹn mất 15 phút, tất nhiên là có lý do: Mưa to, suối lũ, ngựa không qua được. Bác bảo:

Chú làm tướng mà chậm đi mất 15 phút thì bộ đội chú sẽ hiệp đồng sai đi bao nhiêu? Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ các phương án, nên chú đã không giành được chủ động.

Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi:

– Chú đến chậm mấy phút?

– Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ!

– Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải nhân với 500 người ngồi đợi ở đây…”.

Hay câu chuyện “Cùng Bác qua suối” của chị Vũ Thị Thanh Dung thể hiện:

“Một lần đi công tác cùng Bác qua suối, gần qua hết suối, chợt Bác trượt chân suýt ngã. Hoảng quá, các chiến sĩ vội đến đỡ Bác. Thấy Bác đã đứng vững, anh em mới yên tâm. Bác vẫn chưa đi. Người cúi xuống xem lại chỗ vừa trượt chân và nói:

– Hòn đá đã tròn lại có nhiều rêu trơn, hơn nữa chỗ này sắp đến bờ, thường dễ sinh ra chủ quan, nên rất có thể bị ngã.

Nói xong, Bác cúi xuống vứt hòn đá ấy đi nơi khác và bảo:

– Phải tránh cho người đi sau khỏi ngã.

Một lần khác, Bác cháu lại lội qua suối. Khi Bác đã qua hết suối, một chiến sĩ đi sau chợt sẩy chân bị ngã. Thấy vậy, Bác dừng lại bên bờ đợi, đồng chí chiến sĩ đi tới, Bác hỏi:

– Chú ngã có đau không?
– Dạ không sao ạ!

– Thế chú có biết tại sao bị ngã không?
– Tại hòn đá bị kênh ạ.
– Cần phải kê lại để người khác qua suối không còn bị ngã nữa.

Vâng lời Bác, đồng chí chiến sĩ vội quay lui kê lại hòn đá. Vừa đi Bác vừa dặn:

– Khi ngã cần phải xem tại sao mình bị ngã, để lần sau mà tránh. Cái gì đã làm cho mình ngã thì phải vứt bỏ nó đi để  tránh cho người sau.

Trên đây là những mẫu chuyện tiêu biểu trong nhiều mẫu chuyện, bài viết  trong hoạt động tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thông qua những câu chuyện đó cán bộ công chức phân tích, đánh giá về việc thực hành tiết kiệm trong cơ quan đơn vị như sử dụng giấy in, điện, nước trong cơ quan đã tiết kiệm hay chưa, từ đó nâng cao ý thức tiết kiệm của mỗi cán bộ công chức. Đăc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, bảo vệ tài sản công và việc chấp hành giờ giấc hành chính cũng được cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc hơn.

V/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

Qua những bài viết, câu chuyện đó tất cả cán bộ, Đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống tham ô, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Học tập làm theo Bác từng cán bộ, đảng viên nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trước công việc được giao, từng bước khắc phục được những hạn chế trong ứng xử, giao tiếp đối với nhân dân, đồng nghiệp, ngày càng thể hiện rõ trách nhiệm của người công bộc tận tụy phục vụ nhân dân. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên. Nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của mỗi đảng viên theo những nội dung đã kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

Nhờ vậy trong thời gian qua không có cán bộ công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật. Ngược lại có cá nhân tiêu biểu là chị Vũ Thị Thanh Dung phấn đấu nổ lực vượt khó trong công việc gia đình, tích cực và có sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được huyện ủy Tiên Phước khen thưởng.

VI/ KẾT LUẬN:

Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thông qua công tác tuyên truyền học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm rất cần thiết bởi đó là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho Cán bộ công chức. Các cán bộ công chức sẽ học được ở Bác những đức tính tốt qua những câu chuyện kể như: Học được ở Bác lòng can đảm, tinh thần trách nhiệm cao cả qua câu chuyện “Cùng Bác qua suối”, hay học được ở Bác tính tiết kiệm – tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của qua câu chuyện “Thời gian quý báu lắm” hay nhiều câu chuyện khác…

Qua đó cán bộ công chức liên hệ đánh giá lại bản thân mình đã học tập làm theo Bác những việc cụ thể nào để nâng cao hiệu quả công việc và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác không phải chúng ta cố gắng làm giống như Bác đã làm mà thông qua tấm gương đạo đức của Bác, mỗi chúng ta sẽ tự soi rọi mình để sống, làm việc và rèn luyện ngày một tốt hơn. Nói một cách hình ảnh như nhà thơ Tố Hữu:

“Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta

Ta bổng lớn ở bên Người một chút”.

Từ thực tế, qua những công việc đã làm, tôi rút ra cho mình một số kinh nghiệm:

– Để  thu hút được sự chú ý của người nghe cần phải chuẩn bị chu đáo về nội dung câu chuyện hay bài viết tuyên truyền, đồng thời người trình bày cũng phải mạch lạc, trôi chảy thì mới có sức thuyết phục đối với người nghe.

– Bản thân người thực hiện công việc tuyên truyền phải nhiệt tình, thường xuyên có sự sáng tạo trong cách kể chuyện, biết lồng ghép, so sánh tạo sự sống động, để tránh hình thức, nhàm chán.

– Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công đoàn và Đoàn thanh niên, phát huy tính năng động, tích cực của cán bộ, đảng viên trẻ thì hiệu quả tuyên truyền được nâng cao.

Trên đây là một trong những giải pháp giáo dục tư tưởng đạo đức cán bộ công chức trong cơ quan, chi bộ Tòa án huyện Tiên Phước. Trong điều kiện sinh sống và làm việc nhiều địa phương khác nhau khó nắm bắt hết các thông tin về cán bộ công chức nên việc giáo dục đạo đức lối sống rất cần thiết. Với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, thông qua một hình mẫu về nhân cách, phẩm chất, lối sống rất đỗi bình dị của Bác giúp cán bộ công chức suy nghĩ và hành động đúng đắn trong công việc và đời sống xã hội.

Việc giáo dục đạo đức cho cán bộ công chức là một việc làm rất khó khăn trong tình hình hiện nay. Thiết nghĩ những vấn đề được trình bày chỉ là một kinh nghiệm nhỏ muốn được chia sẻ với đồng nghiệp. Rất mong sự góp ý một cách chân thành của tất cả mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn!

VII. KIẾN NGHỊ:

 1. Các Tòa án trong cụm thi đua nên tổ chức cho cán bộ công chức thi học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể để việc học tập làm theo tấm gương của Bác lan tỏa sâu rộng hơn trong cụm thi đua.
 2. Hằng năm tổng kết việc thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cụm thi đua để nhận xét đánh giá, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

Tài liệu tham khảo: 

 1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – NXB Chính trị quốc gia năm 2007:
 2. Một số lời dạy và mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh – NXB Chính trị quốc gia năm 2007
 3. 117 mẫu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương – TTTT công tác tư tưởng – xuất bản năm 2007;

Tác giả: Lê Trung Thành

Đơn vị: Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *