Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức

Thẩm phán, Thư ký Toà án nhân dân huyện Hiệp Đức thực hiện phương châm: “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”

Hiệp Đức là một huyện trung du miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, Bắc giáp huyện Quế Sơn, Tây giáp huyện Phước Sơn, NamRead More…

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thực hiện tốt công tác chuyên môn góp phần phục vụ nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương

Hòa trong niềm vui chung của cả nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9,  Tòa án nhân dân huyện Núi ThRead More…