Các phím tắt thường dùng nhaất trong Excel

Các phím tắt thường dùng nhất trong Excel

Kinh nghiệm - Thủ thuật

Sử dụng phím tắt trong Excel là một trong những biện pháp giúp bạn tương tác, làm việc trên phần mềm Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng. Và các tổ hợp phím tắt phát huy hiệu quả trong trường hợp máy bạn chẳng may bị hỏng chuột.

Chức năng của phím tắt

Giúp bạn hoàn thành công việc 1 cách nhanh chóng.

Tiết kiệm được thời gian.

Tạo sự thân thiện giữa người sử dụng và chương trình.

Các phím tắt thường dùng nhaất trong Excel
Phím tắt giúp bạn hoàn thành công việc 1 cách nhanh chóng. Hình ảnh: Sưu tầm

Các phím cơ bản

Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới.

ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi.

Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô.

Backspace: Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn.

F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm.

Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn.

Ctrl+Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng.

Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới.

Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải.

Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn.

Phím mũi tên: Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự.

Home: Chuyển về đầu dòng.

Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phảivùng chọn.

Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua tráivùng chọn.

= :Bắt đầu một công thức.

F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô.

Backspace: Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh.

Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng chọn.

F3: Dán một tên đã đặt trong công thức.

F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbookđang mở.

Shift+F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành.

Alt+=: Chèn công thức AutoSum.

Ctrl+; : Cập nhật ngày tháng.

Ctrl+Shift+: Nhập thời gian.

Ctrl+K: Chèn một Hyperlink.

Ctrl+Shift+”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí contrỏ của ô hiện hành.

Ctrl+’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí contrỏ của ô hiện hành.

Ctrl+A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp mộttên hàm vào công thức.

Ctrl+Shift+A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khinhập tên hàm vào công thức.

Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format.

Ctrl+Shift+~: Định dạng số kiểu General.

Ctrl+Shift+$: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân.

Ctrl+Shift+%: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân).

Ctrl+Shift+^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân.

Ctrl+Shift+#: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm.

Ctrl+Shift+?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân.

Ctrl+Shift+&: Thêm đường viền ngoài.

Ctrl+Shift+ –: Bỏ đường viền.

Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm.

Ctrl+I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng.

Ctrl+U: Bật tắt chế độ gạch dưới.

Ctrl+5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa.

Ctrl+9: Ẩn dòng.

Ctrl+Shift+(: Hiển thị dòng ẩn.

Trên đó là toàn bộ các phím tắt thông dụng nhất trong excel.

Tác giả bài viết: Phước Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *