Biểu trưng mới Tòa án nhân dân

Biểu trưng mới Tòa án nhân dân

Hoạt động ứng dụng CNTT

Ngày 19/8/2015, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã phê duyệt phương án mẫu Biểu trưng Tòa án nhân dân mới. Do thời gian từ nay đến Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân không còn nhiều, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của đồng chí Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân thông báo một số nội dung sau:

1. Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam được chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 13/9/2015.

2. Trong thời gian từ nay đến ngày 13/9/2015, các đơn vị có thể tiếp tục sử dụng Logo Tòa án nhân dân (phiên bản cũ).

3. Các đơn vị có thể sử dụng Biểu trưng Tòa án nhân dân (phiên bản mới) trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân. Biểu trưng Tòa án nhân dân được đăng trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao để các đơn vị tiện khai thác, sử dụng.

Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tòa án nhân dân trân trọng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Biểu trưng Tòa án nhân dân Việt Nam
Biểu trưng mới Tòa án nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *